Vänförening

Vänföreningen är en ideell, politiskt obunden förening. Den har till syfte att stödja ensemblen på alla sätt för att bevara och utveckla verksamheten! Föreningens alla medel används för ändamål i Shakespearefabriken i Vadstena.

Styrelsen väljs varje år vid föreningens årsmöte, som hålls i Vadstena i samband med en föreställning. Hittills har man bl.a. bidragit både ekonomiskt och med arbetskraft till scenbyggen både på Gräsgården och i Folkets park, anordnat soaréer samt skänkt en gåva för visionära ändamål till konstnärliga rådet.

Varje enskild medlem kan vara aktiv på många sätt. Det kan handla om:

  • att bidra ekonomiskt.
  • att sprida information om Shakespearefabriken till släkt och vänner.
  • att sälja biljetter.
  • att vara programvärd vid föreställningarna.
  • att vara med och bygga scen och gradänger.
  • att komma med idéer.
  • att få inblick i teaterns värld.

Medlemmar som brukar hjälpa till vittnar om ett roligt jobb, där man möter en samling kunniga och engagerade skådespelare samt en glad och entusiastisk publik. Just nu planerar vänföreningen att anordna en resa till William Shakespeares Stratford-upon-Avon. Ta chansen att bli medlem och följ med!

Alla som vill får bli medlemmar! Medlemsavgiften är 300 kr för par, 200 kr för enskild. Vadstena Sparbank: bankgiro 597 – 2674.

Kontaktperson är Anders Hedeborg, telefon 0707-61 43 17

Välkommen som medlem!