Arkiv

Här hittar du  bilder och information om de medverkande i våra tidigare föreställningar.

2022 Mycket väsen för ingenting

 

I vår tid är kriget inte slut än men när pjäsen börjar har ett krig just avslutats, Don Pedro och hans soldater har segrat. Freden är här. Soldaterna kommer till Leonatos gods i Messina för att vila ut och njuta av livet. På godset finns två unga kvinnor som väntat och undrat om två adelsmän har klarat livhanken i kriget; har de överlevt, kommer de hit? Jo, det gör de och maskeraden och förvecklingarna kan börja. Men förvecklingarna får ödesdigra konsekvenser för Hero, Leonatos dotter. Hon älskar Claudio som luras att tro att hon bedrar honom. Hennes och därmed pappans heder sätts på spel på ett sätt som påminner oss om att vissa inte lever säkert ens i fredstid. Leonato behöver råd och stöd av munken Broder Frans för att förstå att dottern inte gjort något fel. I pjäsen finns mörka stråk, som alltid i Shakespeares komedier och de blir än tydligare när de omgärdas av liv och lust och skratt. Skillnaden. Om hedern är ett av pjäsens teman så är vänskap ett annat. Mellan Hero och hennes kusin Beatrice finns en solid närhet, ett sant systerskap som behövs när Heros heder ifrågasätts. Och Hero behöver säga ett och annat sanningens ord för att Beatrices kärlek till Benedikt ska erkännas och få slå rot. Den manliga vänskapen finns här också. Lojal och stark, retsam och kvick, men uppriktig när det gäller. Och, så soldater de är, med viss risk för aggression och våld. De har lätt till hot men även lätt att förlåta och förenas i skämt och skratt. Vi behöver skratta. Varför? Vad är det för biologiskt smart med att människan kan det? Och skratta tillsammans i en stor grupp, som i en publik, lär vara extra välgörande. Du kanske inte är den som gapflabbar så håret flyger på bänkgrannen framför, utan kanske blir det ett mer ett varmt, inre leende när just du skrattar? Då är jag nöjd. Ett varmt inre leende önskar jag dig ikväll!

Översättning/ Bearbetning Carl August Hagberg och Allan Bergstrand. Bearbetad version 1997 av Pontus Plaenge och Margot Lande. Version 2022 av Inga Onn.
Regi och scenbild Inga Onn
Regiass. Fanny Lindstedt Grahn
Kostymdesign och sömnad  Filippa Strand Berg
Mask- och perukdesign Anna Andersson
Koreografi Jeff Lindström
Ljusdesign Niclas Jurander
Foto  Johan Österlind
Grafisk design Carin Lundblad
Kommunikatör Stefanie Svensson
Produktion Gunilla Isacsson
Assistent Daniella Tälth
Kafé och Biljettkassa  Mario Haxhi, Fanny Lindstedt Grahn, Stefanie Svensson
Konstnärlig ledare Pontus Plænge
Skådespelarcoach Marika Strand

Medverkande
Daniel Gustavsson, David Bengtsson, Karolina Mindell Kidanu, Nina Dahn, Paula Brandt, Per-Johan Persson, Philip Lithner, Pontus Plænge, Rebecca Holmberg, Rebecca Gorwat, Åsa Ekberg

Amatörskådepelare
Gunilla Zacharias, Nils Karlman, Ludvig Gullman

 

2021 Vintersagan

 

Vintersagan

Välkomna åter – äntligen! Vi får beträda tiljorna igen, ”the wooden O” får åter tas i bruk för berättelserna om livet och mänskligheten! Vad är förlåtelse, vad är nåd? Hur repareras till synes obotliga skador i relationen mellan människor? Läker den obönhörliga Tiden några sår? Vad är det, som vi kallar mirakler för något?Dessa frågor har jag ofta ställt mig i arbetet med Vintersagan. Jag tror inte att Shakespeare har svarat på dem, och jag vet att vi inte gör det i vår föreställning. Vintersagan skrevs antagligen i slutet av Shakespeares författargärning och man kan ana en livserfaren person bakom texten. En visdom om och en krasshet inför livets villkor kommer i dagen. Människornas och tillvarons motsägelsefullhet lyser fram som det starkaste draget.

Den mängd av frågor som en människa ställt sig under livet kokar kanske så småningom ner till en enda: vad var det
egentligen som hände? Nu får vi samlas. Låt oss göra det, låt oss lämna hemmet, skärmen, den lilla världen och gemensamt blicka ut i den stora, oändliga.
Mycket nöje!

Översättning Britt G Hallqvist
Regi Pontus Plaenge
Kostymdesign Anna Sigurdsdotter
Mask- och perukdesign John Hanna
Ljusdesign Niclas Jurander
Foto Peter Östergrens / Foto affisch Patrik Persson
Grafisk design Jennica Fransson
Kommunikatör Ann Palsgård
Produktion Gunilla Isacsson
Café Mohammad Mohammadi, Fanny Lindstedt Grahn

Medverkande
David Sigfridsson, Jeff Lindström, Maria Zakrisson Mortensson, Inga Onn, Olle Jernberg, Marika Strand, Pontus Plænge, Mehdi Arabi, Jesper Forsberg, Moa Niklasson. 

Sångarna
Maja Peinin, Nicklas Bjärnhall Prytz

Amatörskådepelare
Gunilla Zacharias, Ingbritt Swanö Wiklander, Nils Karlman, Augusta Folkesson, Stella Wasén, Ludvig Gullman

2019 Macbeth

Macbeth
När vi spelar Macbeth är det 2019. Exakt 10 år efter det att första världskrigets siste överlevare gick bort; Harry Patch. Harry accepterade aldrig kriget och glorifierade det aldrig. Tvärtom, han fylldes bara av en vrede mot dumheten i det organiserade mördande han ansåg att krig var. Samma vrede fyller mig och samma sorg över människans oförmåga att uppvisa självbevarelsedrift. Det gäller inte bara krig. När vi tar steg som är irreversibla förändras vi och vi blir någon vi inte längre känner. Vi borde inte riskera det och ändå sker det varje dag. Jag antar att vi drivs av ambition och tänker att vi kommer behålla vår kärna ändå, speciellt om framgången verkar finnas inom greppbar närhet och någon annan säger att du är utvald? Allt kommer att gå bra! Det kan vi lova dig! Överlevnaden är garanterad och du är ju utvald?
Macbeth är bara delvis en berättelse om krig. Den börjar i ett och slutar i ett annat. Det första slungar Macbeth i framgångens riktning och det andra tar hans liv. I det första kriget, ett inbördeskrig, räddar Macbeth och hans vapenbroder Banquo dagen och vinner Konung Duncans respekt när fienden krossas och förrädarna ställs inför rätta, men något annat händer också. Något märkligt.
Macbeth och Banquo är på väg att återsamlas vid högkvarteret när de plötsligt stöter på tre märkliga figurer. Det är tre häxor och de spår en oväntad framgång för Macbeth: han skall bli kung! Tre häxor… Vad är det i dagens värld? Vad är det för mytiska figurer med makt att förändra vårt synsätt och vår verklighet? I min fantasi representerar de marknaden, pengarna, börsen. Den kraft som pekar ut vårt samhälles riktning och som bestämmer vad som kommer bli framgångsrikt eller inte. De är makthavare gömda och skyddade i bolagskonstruktioner och med ett alldeles eget prästerskap som kallas jurister runt sig. De har attachéväskor fulla med pengar att belägga sina spådomar med! Dessa tre mystiska makthavare flockas runt den bevisligen modige och på krigets konst begivne Macbeth. De vill satsa på honom. Han skall bli kung! Banquo får också en framtid uppmålad för sig: han skall bli far till kungar, men aldrig kung själv.
I dimman och röken efter slaget försvinner plötsligt marknadens änglar och kvar står Macbeth och Banquo och undrar. Macbeth undrar nog intensivare än sin kamrat om det meddelande de mottagit ändå inte är: sant… Han kanske skall bli kung?
Under föreställningens fortsättning kommer dessa häxor eller marknadsänglar att dels gestalta sig själva, men också andra roller som behövs för att bära Macbeth i framgångens riktning. De kommer att vara närvarande i berättelsen ända till det bittra slutet då Macbeth själv ger upp sin kamp, när han ser sin döda hustru rullas in på en bår av marknadsänglarna. Död för egen hand och förtärd av skuld. Macbeth faller för Macduffs hand med orden ”Det är nog”. Macbeth imploderar och låter sig slaktas. Där och då är tyrannen människa igen. Alldeles för sent.
Jag är fascinerad av Macbeth och hans hustru. Ett barnlöst par, ofta åtskilda av hans yrkesutövande som militär, men med en djup förtrolighet fortfarande levande dem sinsemellan. Det är rörande att deras närmaste vän Banquo har barn, men ingen partner. Jag tror att det finns trådar av ömhet bakåt genom tiden mellan Banquo och Herr och Fru Macbeth som handlar om förluster på ett personligt plan. Kanske förlorade Macbeth och hans hustru en gång ett barn? Det finns signaler om detta i texten och kanske fanns familjen Banquo där då, innan Banquos hustru gick bort? Och fanns Macbeths där för Banquo när detta hände? Detta är bara fantasier, men de skapar spelbara motorer. Deras triangel är hur som helst en triangel av närhet. En närhet som Lady Macbeth alltmer förlorar och till slut förlorar hon sin mans förtrolighet och närhet helt och hållet. Det är då något går sönder
inom henne och hon faller in i sinnessjukdom. Då är mördandet redan bortom all kontroll och resultatet av deras ambitioner har blivit deras vakna tids helvete. De mördar Banquo och försöker mörda hans barn Fleance som dock kommer undan, men först och främst mördar de Kung Duncan. Duncans son Malcolm står på tur eftersom Duncan utsett honom till kronprins, men Malcolm lyckas även han fly, till England. Macduffs hustru och barn mördas medan även han befinner sig i England på flykt. Motståndet mot Macbeth organiseras där och tillslut står en armé i Skottland med syfte att dräpa och avsätta tyrannen. Macbeth tror sig dock säker p.g.a. spådomar om en skog som skall få fötter och gå innan han kan bli dräpt och att en man av ingen kvinna född skall bli hans baneman. Sådant kan inte ske, eller hur? Marknadsänglarna har dock gett Macbeth löften utan täckning, för Birnams skog, som omger Macbeths slott, rör sig i form av soldater med slanor och kvistar av skogen i sina hjälmar och sist står Macbeth i envig med Macduff som, visar det sig, är förlöst med kejsarsnitt.
Inför summan av sina förljugna ambitioner och allt det som det kostat honom dör han.
När slutmusiken ljuder, som är samma stycke som inleder föreställningen ”Harry Patch (In memory of)”, kommer Fleance tillbaka med ett brinnande ljus för sin döde far i sina händer. Fleance, fortfarande ett barn. Kanske fyller vi på med fler ljus, till åminnelse av de som mördats i pjäsen, men också för alla de som meningslöst gått förlorade för att tillfredsställa makthungern hos de ansiktslösa krafter som styr alltför mycket i vår värld.
[Verse 1] I am the only one that got through The others died wherever they fell It was an ambush They came up from all sides Give your leaders each a gun and then let them Fight it out themselves [Verse 2] I’ve seen devils coming up from the ground I’ve seen hell upon this earth The next will be chemical But they will never learn
When the war ended, I don’t know if I was more relieved that we’d won or that I didn’t have to go back. Passchendaele was a disastrous battle—thousands and thousands of young lives were lost. It makes me angry. Earlier this year, I went back to Ypres to shake the hand of Charles Kuentz, Germany’s only surviving veteran from the war. It was emotional. He is 107. We’ve had 87 years to think what war is. To me, it’s a licence to go out and murder. Why should the British government call me up and take me out to a battlefield to shoot a man I never knew, whose language I couldn’t speak? All those lives lost for a war finished over a table. Now what is the sense in that?
— Harry Patch

Översättning Göran O Eriksson
Regi Per-Johan Persson
Kostymdesign Anna Sigurdsdotter
Mask- och perukdesign John Hanna
Ljusdesign Niclas Jurander
Foto Patrik Persson
Grafisk design Jörgen Lindblom
Kommunikatör Ann Palsgård
Produktion Gunilla Isacsson
Café Jessika Andersson, Mohammad Mohammadi, Linnea Wiktorsson, Josefin Ohde

Medverkande
Inga Onn, Wayra Monasterio, Hannah Alem Davidson, Pontus Plaenge, Frida Stavnes, Martin Waerme, Måns Clausen, Pierre Tafvelin

Amatörskådepelare
Frida Onn-Åström, Elsa Tafvelin

2018 Två adelsmän från Verona

Låt oss presentera årets föreställning: Två adelsmän från Verona! Det blir vild komedi i kärlekens och passionens tecken i ett fartfyllt italienskt 60-tal. 

Om föreställningen
Fem unga människor på tröskeln till vuxenlivet. Kärleken drabbar dem som ett åsknedslag och ingenting blir sig likt! Den första förälskelsens magi, drömmar om ett lyckligt äktenskap, föräldrars makt, geografiska avstånd, begärets desperation. Hur hanterar Silvia sin stränga pappa, som vill bestämma över hennes liv? Hur ska Julia som ensam flicka ta sig den långa vägen till Proteus, och älskar Proteus två kvinnor? Vad händer med hans vänskap till Valentin, som varat sedan barndomen, när kärleken ställer sig i vägen? Och vill Thurio överhuvudtaget gifta sig med Silvia? Vi följer med hjärtat i halsgropen dessa unga människor i en komisk berg- och dalbana av känslor och hormoner ända till upplösningen bland banditerna i skogen… 

Översättning Pontus Plaenge
Bearbetning och Regi Pontus Plaenge
Kostymdesign Anna Sigurdsdotter
Regiassistent Agnes Matsdotter
Mask- och perukdesign John Hanna
Foto Patrik Persson
Grafisk design Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson
Biljettkassa och café Jessika Andersson, Mohammad Mohammadi, Linnea Wiktorsson, Fanny Sjödahl

Medverkande
Inga Onn, Wayra Monasterio, Hannah Alem Davidson, Wayra Monasterio, Christopher Lehmann, Rita Hjelm, Mattias Malmros, Per-Johan Persson, Pontus Plaenge, Agnes Jakobsson

Amatörskådepelare från Vadstena, Motala, Linköping med omnejd
Vera Roos, Alice Rauber Pålsson, Signe Roos, Oliver Jensen, Frida Onn-Åström, , Robin Angered, Agnes Jakobsson, Pia-Kristina Svenhard

2017 Romeo och Juliet

Romeo och Juliet   

Romeo och Juliet är en våldsam berättelse om lust och begär, om frigörelse och ideal, om längtan efter det liv som skulle kunna bli, och sorg över livet som det blev. Det som sker, sker i kärlekens namn. Men vad är kärlek?

Pjäsen har blivit ett romantikens varumärke, där föreställningen om varumärkets förmodade innehåll är starkare än innehållet självt. De flesta känner nog till strofer som

O Romeo Romeo varför är du Romeo?
Förneka din familj, välj bort ditt namn.
Eller svär bara att du älskar mig
Så är jag inte mer en Capulet.

Men hur bevingat är följande rader:

Var inte arg på mig. Den här igår,
hon säger ja till allt jag föreslår.
Det gjorde aldrig Rosaline.

Shakespeare däremot skildrade en kärlekssaga med skavanker, förbehåll, och mycket köttslig lusta. I sommarens passionstragedi försöker vi lägga bort våra normativa glasögon för att undersöka vad som verkligen finns i Shakespeares text. Vi letar både efter vad kärleken kan vara – och i vissa fall vad det den en gång var.

Översättning Göran O Eriksson
Bearbetning och Regi Johanna Lazcano
Kostymdesign Evelina Hedin, Åsa Norman
Regiassistent Agnes Matsdotter
Mask- och perukdesign John Hanna
Ljuddesign Hugo Therkelson
Foto Patrik Persson
Text i programmet Johanna Lazcano
Grafisk design Lisa Sundberg, Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson
Biljettkassa och café Ellen Gustavsson, Jessika Andersson, Maja Olsson, 
Sebastian Andersson

Medverkande
Nemanja Stojanovic, Johanna Hovergren, Isa Aouifia, Inga Onn, Åsa Persson, Wayra Monasterio, Hannah Alem Davidson, Johan Holmberg

Amatörskådepelare från Vadstena, Motala, Linköping med omnejd
Sanna Dahlund Svedin, Adeel Hussaini, Agnes Jakobsson, Dejen Keste, Fanny Sjödahl, Emilia Möller, Seyyed Mohammad Hosseini, Karin Onn-Åström, Linnea Steje, Ali Rasulai, Alirezai ”Salman” Rezai.

Musik i föreställningen  
Romeo och Juliet, Op64, Balcony Scene, Sergei Prokofiev
Where is my mama At – Elliphant
Samba De Janeiro – Bellini
Grande Amore – Il Volo
Lambada – Kaorna
Sommarpsalm – förd av Adolf Fredriks musikklasser (text: Carl David af Wirsén, musik: Waldemar Åhlen).
150, Pilule Violette – Maitre Gims
Blomstertid, igen/Rekviem – Silvana Imam, Min Stora Sorg


2016 Föreläsningsserie under Jubileumsåret

Stina Ekblad : Fredag 8 juli kl 15.00 Folkhögskolan Vadstena, Lokal Arken. 50 kr/pp

Stina Ekblad

Fredag 8 juli kl 15.00 Folkhögskolan Vadstena, Lokal Arken. 50 kr/pp

Stina är skådespelare på Dramaten och gästprofessor på STDH (Stockholms Dramatiska Högskola) och har undervisat där i nästan 20 år. Stina har spelat mycket Shakespeare och var med om de legendariska uppsättningarna på Stockholms stadsteater på 1980-talet då Göran O. Eriksson nyöversatte flera pjäser.

 

Kent Hägglund : Torsdag 14 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket. 50 kr pp

Kent Hägglund

Torsdag 14 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket. 50 kr pp

”Shakespeare på Gräsgården 20 år, Shakespeare i Sverige 200 år!” -Hur har Shakespeare tolkats genom århundradena?
Kent Hägglund är filosofie doktor vid Stockholms universitet och har skrivit i många teatertidskrifter, även i Shakespearesällskapets tidskrift där han också ingår i redaktionen. Han är även återkommande skribent i Shakespeare på Gräsgårdens program till föreställningarna.

 

 

Cristina Gottfridsson : Onsdag 20 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket

Cristina Gottfridsson

Onsdag 20 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket

Dramatikern Cristina Gottfridsson har skrivit en mängd pjäser, både för barn och vuxna, som spelats på en rad scener i Sverige.

Karin Helander : Onsdag 20 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket

Karin Helander

Onsdag 20 juli kl.15.00, Asylen, Biblioteket

Karin Helander är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och recensent på Svenska Dagbladet. Hon har bland annat skrivit boken: ”Barndramatik och Barndomsdiskurser".

”Filippa – Shakespeare på Gräsgårdens första pjäs för barn.”
Ett samtal mellan pjäsens dramatiker, Cristina Gottfridsson och Karin Helander.


2016 Filippa

En  äventyrsvandring för barn från 6 år

Av Cristina Gottfridsson Regi Johanna Lazcano

Filippa är tio år och prinsessa av England. Alla säger att hon måste gifta sig fast hon inte vill. Hon vill bli drottning och bestämma själv, fast hon vet att det bara är pojkar som får ärva tronen. Som om hennes oduglige bror skulle kunna styra ett land! En dag berättar hennes pappa kungen att han har valt en make åt henne. I ett annat land! Filippa måste flytta helt ensam till det okända Norden. Vad ska hon där och göra? Hon förstår ju inte ens vad de säger. 

Filippa! är historien om Henrik IV:s dotter som giftes bort med Erik av Pommern och bosatte sig i Vadstena. Hon kom att bli Nordens första unionsdrottning och en mäktig regent. Filippa ligger idag begravd i Klosterkyrkan i Vadstena, endast ett stenkast från Shakespeare på Gräsgårdens scen. Dramatikern Cristina Gottfridsson har skrivit pjäsen unikt för Shakespeare på Gräsgården.

Kostym: Åsa Norman, Evelina Hedin. Musik: Tim Lundblad. Teknik: Sebastian Lönberg Illustration: Ellen Norlund. Grafisk Design: Lisa Sundberg.

Tack till: Klosterkyrkan och Klostermuseet!


2016 Henrik IV

Krönikespelet Henrik IV, om en turbulent tid i Englands historia.

Konung Henrik IV stora politiska mål är att strida för Jerusalem. Den engelska kristna soldaterna ska med korset i hand fara till det heliga landet och slåss för tron. Inbördes strider kommer emellan. Mäktiga adelsfamiljer anser att kungens rätt till tronen är tvivelaktig. Northumberland med sin son Hotspur och Worcester vill förmå kungen att dela makten. Då denne vägrar inleds ett inbördeskrig. Upprorsmakarna får stöd från både Wales och Skottland, samt av ärkebiskopen.

Kungens son, kronprins Henrik undviker sina plikter som tronföljare. Han lever ett desperat liv i Londons undre värld tillsammans med den utfattige adelsmannen Falstaff, vars aptit på det goda livet aldrig sinar. Falstaff lever sitt liv på stadens krogar tillsammans med de prostituerade, med tjuvar, banditer och bedragare, som försöker överleva under den djungelns lag som råder. Hit har kronprinsen flytt i en vild protest mot den medfödda rangen, och de krav maktapparaten ställer på honom.

Kungen är sjuklig och svag, och vill hämta hem prinsen, så att han ska kunna leda trupperna i striderna. Sakta men säkert får man prinsen att återvända till maktens boningar. I slaget vid Shrewsbury dödar han till slut Hotspur och den kungliga armén står som segrare.

Prinsen återvänder efter striderna halvhjärtat till livet på krogen, men har allt svårare att finan sig till rätta. När Northumberland får besked om sonens död, väcks hämndkänslorna till liv och fler strider förbereds. Henrik tar med sig Falstaff ut i striderna, och denna gång är segern fullständig. Trots kungens tilltagande sjukdom och prinsens dåliga rykte lyckas man hålla moralen hög.

Vid kungens dödsbädd prövar kronprinsen för första gången i ett stulet ögonblick att sätta kronan på huvudet, men blir uppläxad av den dödssjuke kungen då denne vaknar för att strax därpå somna in för alltid. Prinsen har nu slutgiltigt omfamnat sitt öde, och axlar rollen som kung av England. Likt en dagens makthavare blir han tvungen att radera ut sitt tidigare liv för att undvika skandaler. För kungen finns inte längre Falstaff, har aldrig funnits.

Översättning och bearbetning Per Lysander
Regi Pontus Plænge
Kostymdesign Evelina Hedin, Åsa Norman
Sömnad Sandra Johansson
Mask- och perukdesign Johanna Lundin
Foto Patrik Persson
Biljettkassa och café Ellen Gustavsson, Sigrid Gustavsson,
Jessika Andersson, Maja Olsson, Felix Andersson
Grafisk produktion Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson

Medverkande
Andreas Forner Lindal, Per-Johan Persson, Inga Onn, Astrid Kakuli, Alexander Ohakas, Jan Tiselius, Parwin Hoseinia, Isa Aouifia, Dasha Nikiforova

Amatörskådepelare från Vadstena, Motala, Linköping med omnejd
Linnea Redblad, Gunnel Sparrlöf, Emma Holm, Vera Roos, Hilde Pålsson Rauber, Alice Pålsson Rauber, Viktoria Berglund, Agnes Jakobsson, Fanny Sjödahl, Stella Nordstedt, Emilia Möller, Miranda Larsson, Erik Hesselstrand,  Karin Onn-Åström, Frida Onn-Åström

Musik i föreställningen Kroumata Percussion Ensemble: The Three Chairs, Hand Kox och Krasch! av Anders Nilsson.


2015 En Midsommarnattsdröm

Shakespeares mest älskade komedi!

I drömmens värld blir inget vad det synes vara. Människornas drömmar, önskningar, drifter och begär, skakar om och får dem kanske att bli den de egentligen vill vara.

Aten styrs med järnhand av Teseus, som har tagit Hippolyta som krigsbyte för att tvinga henne till äktenskap. En av stadens äldste, Egeus, vill gifta bort sin dotter Hermia med Demetrius. Hon älskar en annan ung man, Lysander. Stadens gamla lagar dömer henne till döden om hon inte lyder sin far. Den enda vägen ut är att gå i kloster. De båda älskande bestämmer sig för att fly. Demetrius har tidigare haft en relation med Helenus som han lämnat. Helenus är dock övertygad om att Demetrius fortfarande älskar honom och ger inte upp. För att få vara med honom berättar Helenus att Hermia flytt och de båda följer efter.

Teseus närmaste man Filostrat när hemliga drömmar om ett friare liv. Efter arbetsdagens slut somnar han och alverna dyker upp och ger honom chansen han alltid drömt om – han får sjunga för publik! Sången förvandlar honom till Puck, älvkungen Oberons hantlangare. Oberon bär starka drag av Teseus i drömmen och äntligen får Filostrat vara nära sin chef.

Kvitten är en amatörteaterregissör som avskyr det makthavarna gör mot sina ungdomar. Modigt bestämmer hon sig för att spela politisk teater och drar ihop några teaterintresserade hantverkare för att spela en pjäs om förbjuden kärlek som leder till döden.

I drömmens värld blir inget vad det synes vara. Människornas drömmar, önskningar, drifter och begär, skakar om och får dem kanske att bli den de egentligen vill vara.

Översättning  Göran O Eriksson
Bearbetning och Regi Pontus Plaenge
Kostym- och Maskdesign Evelina Hedin, Åsa Norman
Orginalmusik Fredik Meyer
Foto Patrik Persson
Café Jessika Andersson
Biljettkassa/Cafe
 Ellen Gustavsson, Sigrid Gustavsson
Assistent Fanny Sjödal
Grafisk Design Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson
Övrig musik i föreställningen One Man Guy av Loudon Wainwright
Wild Way av Tori Amos

Medverkande
Andreas Forner Lindal, Monica Almqvist Lovén, Pontus Plaenge, Inga Onn, Mattias Redbo, Anna-Karin Håkansson, Emil Brulin, David Arnesen, Maria Granhagen, Johan Stravrin

Amatörskådepelare från Vadstena, Motala, Linköping med omnejd
Anna Graf, Linnea Redblad, Matilda de Ridder, Jakob Graf, Malte Munkesjö, Gunnel Sparrlöf, Emma Holm, Elsa Colldin, Vera Roos, Hilde Pålsson Rauber, Astrid Lagg,  Tekla Lovén Turdén, Sixten Lovén Turdén, Karin Onn-Åström, Frida Onn-Åström


2014 Trettondagsafton

En av Shakespeares mest spelade och älskade komedier. Från början hette den What you willVad ni vill – och det är verkligen en berättelse som är fylld med vad vi vill ha: förälskelse, förväxlingar, farsartade fäktningar samt några av teaterhistoriens mest burleska komediroller.
Viola och hennes tvillingbror Sebastian lider skeppsbrott under en storm i Adriatiska havet. Sebastian tros drunkna men Viola överlever och spolas upp på en strand i Illyrien. Som ensam kvinna i ett okänt land tvingas hon klä ut sig till man. Klädd som brodern blir hon anställd som page hos hertig Orsino, som hon snart blir hemligt förälskad i. Hertigen, som i sin tur är förälskad i grevinnan Olivia, skickar Viola med kärleksbud till denna, varpå Olivia blir blixtförälskad i den unge ”pagen”. Det hela blir snart än krångligare när Sebastian – helt levande – dyker upp i staden och förväxlas med Viola.

Samtidigt pågår en annan historia av mer komisk art: intrigerna vid Olivias hov. Olivias spritångande morbror, Tobias Rap, och dennes suputkamrat, Andreas Blek af Nosen, driver tillsammans med kammarflickan Maria planer på att sätta dit Olivias snobbiga hovmästare Malvolio, en streber så egenkär att ”det är en trossats att så fort man ser honom så blir man kär i honom”. Med falska kärleksbrev luras Malvolio att tro att grevinnan Olivia är förälskad i honom och att han därför ständigt måste le – något hon inte står ut med – samt ikläda sig gula strumpor – en färg hon avskyr.

Snart blandas världarna samman då den osannolikt fege Andreas Blek af Nosen får för sig att han ska utmana hertigens page, Viola, på duell…

Genom alla dessa intriger rör sig obehindrat dramats ledsagare, narren Feste, lika bekväm i hertigens fina salonger som bland fyllona på parkbänken och fyller föreställningen med sin musik och sina kvicka ordvändningar.

Kärlek, spänning och humor i en salig blandning – Vad ni vill

Översättning  Göran O Eriksson
Bearbetning Pontus Plaenge, Andreas Forner Lindal
Regi
 Andreas Forner Lindal
Kostymdesign Johanna Lovén
Mask- och perukdesign Robin Davidsson
Kostymassistent 
Birgitta Lovén
Foto Patrik Persson
Sortimentutveckling Café Alessandra Michisanti
Biljettkassa/Cafe
 Ellen Gustavsson, Fannie Källman
Publikkommunikatör Adam Knapasjö
Grafisk Design Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson

Medverkande

Monica Almqvist Lovén, Astrid Kakuli, Johanna Lazcano, Per-Johan Persson, Pontus Plaenge, Britt-Louise Tillbom, Magnus Munkesjö, Liselott Lindeborg

Amatörskådepelare från Vadstena med omnejd 
Matilda de Ridder, Anna Blomqvist, Linnea Redblad, Malte Munkesjö, Osvald Svenaeus, Frida Brandt, Victoria Berglund


2013 Julius Caesar Den Romerska Våren


”När är revolution laglig?”

Vi har alla kunnat följa den arabiska våren på nära håll i nyheterna. I Julius Caesar följer vi den eviga kampen mellan demokrati och diktatur, bortanför mediernas uppskakande bilder och skrikande rubriker. I Vadstena sommaren 2013 kan vi mötas och se en revolutions uppgång och fall, någon timma eller två, tillsammans i verkligheten. Begrunda människans ambivalens inför tvång, makt och handling. Shakespeare gjorde maktspelet till en retorisk fröjd och med sitt sinne för komik bjuder han oss på ett fulländat drama där den lilla människan blir en del av historien.

Året är 44 f.kr. Platsen Rom. Inte olikt dagens mediemoguler med Berlusconi i täten,
köper den store krigsherren Caesar sin popularitet med bröd och skådespel. Folket i Rom glömmer snabbt hur han lönnmördat Pompejus, den som hjälpt honom till makten. Senatorerna står klara att kröna honom till diktator. Allt är upplagt för en lysande framtid. Om inte Brutus varit.

I Shakespeares drama driver Cassius de bekväma romarna till handling. ”Cassius befriar Cassius” som han stolt deklarerar. Men utan sin svåger Brutus riskerar frihetsrevolten att bli ett smutsig mord. Brutus ”har en hedersplats i folkets hjärtan: och vad som räknas som ett brott av oss, det kan hans bistånd, som med alkemi förvandla till en dygd och aktad handling.” – säger en av de sammansvurna.

Men Brutus står inför ett omöjligt val; ska han hugga sin rättmätige härskare och vän i ryggen, eller ska han förråda demokratin? Att döda en människa är svårt. Att vara flera om det kräver att beslut fattas. Överenskommelser måste hållas. Det är ett ögonblicks verk och allt kan äventyras. En hustru som kräver sin rätt att dela makens tankar. En annan hustru som försöker styra sin man med vidskeplighet och tecken från skyn. Antonius, kusin till Caesar, seglar upp från kulissen och kastar allt överända. Inbördeskriget är ett faktum.

Produktion

Översättning Thomas Warburton
Regi Monica Almqvist
Gräsgårdsorganisatör, rekvisita och formöga Magnus Munkesjö
Kostymör, sömmerska och formöga
 Jonna Bergelin
Sömnad Birgitta Lovén, Margurite Levin
Nybakt bröd Margurite Levin, Vänföreningen för Shakespeare på gräsgården
Mask Robin Davidsson
Dramapedagog Sari Asa.Nicolaisen
Ljudeffekter Emil Johansson
Foto Patrik Persson
Fäktningsinstruktör Logi Tulinius
Biljettkassa/Cafe Sigrid Gustavsson, Fannie Källman, Martin Waern
Publikkommunikatör Adam Knapasjö
Grafisk Design Jörgen Lindblom
Produktion Gunilla Isacsson

Medverkande

Andreas Forner Lindal, Astrid Kakuli, Pontus Plaenge, Jarinja Thelestam Mark, Logi Tulinius, Johanna Lazcano, Björn Wahlberg

Amatörskådepelare från Vadstena med omnejd 
Linnea Redblad, Arvid Westberg, Emil Johansson, Oswald Svenneus, Maria Peterson, Sara Fridström, Malte Munkesjö


2012 Stormen


En saga om makt, kärlek och hämnd En av William Shakespeares sista pjäser. Den uppfördes för första gången 1 november 1611 på Whitehall Palace i London och handlar om makthavarens dilemma. Sattes upp av Shakespeare på Gräsgården på Vadstena Slott, Västra Vallen 2012 med 7 juli. Prospero, den rättmätige hertigen av Milano, har brutalt blivit landsförvisad av sin egen bror. Nu lever han tillsammans med sin dotter Miranda på en liten ö, där han helt tagit kontrollen över dess invånare. Men en dag ser han ett antal skepp passera, skepp som bär alla hans fiender. Med sina magiska krafter skapar han enstorm som får skeppen att gå i kvav och med hjälp av luftanden Ariel sprider han ut skeppens passagerare på olika platser runt om ön. Nu ska han få upprättelse!Men är allt som han tror att det är? Stormen är en berättelse om makt. Makten över sitt eget liv, men också vad kampen om makten gör med andras liv.

Produktion

Översättning Bengt Anderberg
Regi Magnus Munkesjö
Regiassistent Evelina Sternhoff
Kostymör/Scenograf Anna Sigurdsdotter
Kostymansvarig Johanna Ludvigsson
Kostymassistent Caroline Sättermon
Mask och Peruk Maria Morgell
Rekvisita Malin Kärrbrink
Ljusdesign Mikael Tham
Inspicient Liselott Lindeborg
Produktion Gunilla Isacsson

Medverkande

Aminah Al Fakir Bergman, Andreas Forner Lindal, Henrik Gustafsson, Jonas Granström, Kersin Steinbach, Oscar Skagerberg, Glenn Fransson, Jessica Petersson.

Statister från Vadstena med omnejd, bland andra Linnea Redblad, Arvid Westberg,, Daniel Andersson, Emil Johansson, Ivar Björling, Oswald Svenneus, Caroline Wallberg med flera


2011 Som ni vill ha det

En av Shakespeares mest älskade och spelare komedier. Hade premiär på Gräsgården den 9 juli 2011. Hertig Frederick har störtat sin äldre bror från makten och styr som diktator över riket. Där råder starkt förtryck och att säga vad man tycker kan straffas hårt. Var och en som på minsta vis utmanar hertigens oinskränkta makt riskerar att dömas till landsförvisning eller i värsta fall till döden. Rosalind, som är dotter till den störtade hertigen, och genom sin blotta närvaro vid hovet en farlig person, och Orlando, en ung ädling som besegrar hertigens brottare Charles, blir båda tvungna att flyhals över huvud. Rosalind förklär sig till man och tar med sig sin kusin Celia, hertig Fredericks dotter, och narren Proba. De hamnar i Ardennerskogen, där den äldre hertigen och hans hovmän befinner sig, på landsflykt undan hoten vid hovet… och i skogen uppenbarar sig livet under helt andra förtecken: Här får kärleken, lyckan och livet sin chans.

Produktion

Översättning Göran O Eriksson
Regi Pontus Plænge
Kostymdesign Marja-Lisa Hedenquist
Mask & Peruk Maria Morgell
Produktion Gunilla Isacsson

Medverkande

Per–Johan Persson, Malin Kärrbrink, Nils Dernevik, Inga Onn, Kyri Sjöman, Jan Tiselius, Logi Tulinius, Johanna Lazcano, Oscar Skagerberg, Magnus Munkesjö


2010 Troilos och Kressida


Tesen ”Krig är galenskap” mixad med Vadstenas mentalvårdshistoria skapar en perfekt plattform för Shakespeares stora antikrigsdrama Troilos & Kressida. Här får vi möta de stora kungarna Agamemnon, Odysseus och Hektor där de hör hemma – på dårhuset!Till sommaren öppnas dörrarna till avdelningarna Troja och Grekland så att patienterna kan få lufta sig på Gräsgården, och det enda som skiljer de stridande parterna åt är ett uppspänt rep, några nunnor, vårdare och en ung AT-läkare. Prins Paris av Troja har stulit den sköna drottning Helena från grekerna och de vill nu ha henne tillbaka, men grekerna är splittrade av inbördes stridigheter – Akilles, den störste krigaren av dem alla, vägrar att slåss, Ajax är tokigare än någonsin och Odysseus lite för smart för sitt eget bästa.I Troja spirar kärleken mellan det unga paret Troilos och Kressida, men den hotas av det ständigt närvarande kriget. Politik, Krig och Kärlek gestaltat med den galnaste humor och djupaste sorg, en ensemble på nästan 25 personer, och en föreställning i det vackraste teaterrum Sverige har att erbjuda – det är vad Shakespeare på Gräsgården bjöd på sommaren 2010.

Medverkande

Avdelning Troja
AT-läkare:
Eneas:
David Arnesen

Patienter:
Hektor: Oscar Skagerberg
Paris: Lina Nyman
Troilos: Eva Azcárate
Pandaros: Sten Elfström
Kressida: Marall Nasiri
Alexander: Malte Munkesjö/Björn Westberg

Avdelning Grekland
Vårdare:
Diomedes:
Pierre Wetter

Patienter:
Agamemnon: Susanne Gunnersen
Odysses: Pontus Plænge
Nestor: Inger Norryd
Ajax: Nils Dernevik
Tersites: Per-Johan Persson
Akilles: Logi Tulinius
Patroklos: Arvid Westberg
Myrmidoner: Aron Westberg, Carolin Wallberg, Amanda Hellman, Görel Sundberg
Nunnor: Linnea Redblad, Lina Nyberg

Produktion

Översättning: Britt G Hallqvist
Regi och bearbetning: Andreas Lindal
Kostym: Johanna Lovén
Mask: Hanna Holm
Dramapedagog: Sari Nicolaisen
Produktion: Birgitta Lovén
Originalmusik: Patrik Persson, Göran Lindal (Paris sång)
Sömnad: Nils Wengström
Maskassistent: Maria Morgell
Teknik: Hjördis Farstrand
Snickeri: Malin Kärrbrink, Magnus Munkesjö
Biljetter: Olga Petersson, Sigrid Gustafsson, Anna-Lena Höglund
Föreställningsfoto: Helena Törnqvist


2009 Muntra Fruarna i Windsor


Spelades 4 juli – 8 augusti 2009 i Vadstena folkets park.Vadstena Folkets park förvandlas denna sommar till Windsor, en härlig, högljudd och skitig stad i det elisabetanska England. För den som vågar möta ficktjuvarna, bordellmammorna, fyllona, advokaterna, ädlingarna, och inte minst de muntra fruarna är detta stället!Den utfattige men högadlige Falstaff dyker upp i Windsor, och den uppnådda ordningen sätts ur spel. Han har tagit in på Madam Quicklys till värdshus förklädda bordell tillsammans med sina kumpaner. När pengarna är slut tänker han sig att sol-och-våra fruarna Page och Ford, som inte alls är med på noterna. Istället iscensätter de en intrig, där inte bara Falstaff utan också fru Fords vanvettigt svartsjuke make, ska få veta att de lever. Samtidigt ska herr och fru Page gifta bort sin dotter Anne, god för en livsinkomst, och friarna står på kö: en fransk läkare med könssjukdomar som specialitet, en smått eterisk modefjant som nog inte är så intres-serad av flickor, och den unge, fattige adelsmannen. Madam Quickly, som verkar förtrogen med hela staden, får arbeta hårt för att alla trådar i intrigen till slut ska löpa samman.

Produktion

Översättning Per Lysander.
Regi Pontus Plænge
Kostymdesign Johanna Lovén
Ljusdesign Hans Österlund
Dramapedagog Sari Asa Nicolaisen
Produktion Birgitta Lovén

Medverkande

Falstaff Dag Norgård
Herr Ford Per-Johan Persson
Quickly Mona Lundgren
Fru Ford Veronica Kurba
Fru Page Britt Louise Tillbom
Herr Page Leif Svensk
Pastor Evans Magnus Munkesjö
Doktor Caius Pontus Plænge
Slender Nils Dernevik
Shallow Inger Norryd
Pistol Malin Kärrbrink
Fenton Marcus Johansson
Anna Page Susanna Horneij

Statister
Paulina Andersson, Amanda Hellman, Gabriella Molinder, Louisa Nicolaisen, Lina Nygren, Jessica Petersson, Linnéa Redblad, Görel Sundberg, Klara Sällberg, Anna Westberg, Arvid Westberg, Joel Westberg, Moa Östman m.fl

Pressröster

”Munvig fars i skön renässanskostym”
Lollo Asplund, Corren

”Uppsättningens stora behållning är skådespelarnas satsning och frustande spelglädje.”
Lollo Asplund, Corren

”Väl utförd Shakespeare”
Ella Andrén, MVT

”Med städigt imponerande ensemble, tät regi, halsbrytande intriger och kvicka repliker bjuder ’Muntra fruarna i Windsor’ på traditionsenlig humor och uppror i skön förening.”
Ella Andrén, MVT

”Nog är här muntert i Windsor, alltid – ’a merrier hour was never wasted there’.”
Ella Andrén, MVT

”Det faktum att alla är så tillfulade och repiga flyttar det dyiga tidiga 1600-talet betydligt närmare. Väldigt enkelt och klokt.”
Jenny Teleman, Aftonbladet

”Det är en lust att se Dag Norgårds Falstaff, med pondus, självmedvetenhet och utan det uns av blygsamhet som kan få honom att se sig själv ur andras ögon. Leif Svensks George Page är lika självmedveten han, men en vinnare, den nya tidens man.”
Ann-Charlott Sandelin, Norrköpings Tidningar

”Den djävulskt svartsjuke Herr Ford gestaltas av Per-Johan Persson, en av teatersällskapets mångåriga medarbetare. Med bravur förmedlar han den galna kärlek som rids och förvrids av svartsjukans demoner. Och skrämmer – när raseriets knölpåk får sitt utlopp över Falstaff/”fasters” rygg.”
Ann-Charlott Sandelin, Norrköpings Tidningar


2008 Fyra Friares Fiasko

Produktion

Översättning Allan Bergstrand
Regi Per-Johan Persson
Kostym Johanna Lovén
Mask och peruk Frida Jarl
Produktion Christina Vainio

Medverkande

Biron/Stolle Andreas Lindal
Longaville/Natanael Dan Turdén
Prinsessan av Frankrike Monica Almquist Lovén
Rosalind Anna Karin Lindblad
Marie Lena Mossegård
Armado/Stolle Pierre Tafvelin
Holofernes/Boyet/Skalle Bert Rolfart
Kungen av Navarra/Skalle Magnus Munkesjö

”…bisarra kärleksbrev, tjuvlyssnande, clownnäsor, en ”vurmig spanjor” (underbart rörande, knasig och läspande i Pierre Tafvelins gestalt), k-pist jakt med elisabetanska kamouflageklänningar…”
”…nog är det omöjligt att inte tycka om dessa fantastiskt begåvade människor…”
”…Shakespeare på Gräsgården är, och kommer förhoppningsvis alltid att vara, sommarens stora teatermåste.”
Vadstena Tidning

”Och alla kan sina repliker. Mer än så, ensemblen kan studsa med dem, jonglera med dem, spela en stunds badminton med några av dem. Ja, Pierre Tafvelin kan till och med gurgelspotta fram sina på läspande spanjackbrytning och med framgång överlämna några till ett virkat åsnehuvud på handen…”
”…Regissör Per-Johan Persson verkar också han förälskad i i själva textens kviller och låter den vila sig mot en fantastiskt tung tegelvägg i fonden och en lycklig flock skådespelare…” Aftonbladet


2007 Kung Lear

Produktion

Översättning Britt G Hallqvist
Regi Andreas Lindal och Pontus Plænge
Scenografi och kostym Jan Borén
Mask och peruk Hanna Lundin
Ljusdesign Hans Österlund
Produktion Helena Agnemar

Medverkande

Lear Jan Tiselius
Narren Britt Louise Tillbom
Kent Inger Norryd
Gloucester Victoria Kahn
Goneril Ida Wahlund
Regan Karin Bergquist
Cordelia Veronica Holmström
Albany Isa Aouifia
Cornwall Per Grytt
Frankland/Oswald Olle Jernberg
Edgar Andreas Lindal
Edmund Fredrik Meyer


2006 Hamlet (Gräsgården)

Översättning Britt G Hallqvist.Hamlet Pontus Plænge
Claudius Jan Tiselius
Gertrude Mona Lundgren
Polonius/Dödgrävarens vän Sten Elfström
Ofelia Emma Peters
Laertes Nils Poletti
Horatio Magnus Munkesjö
Rosenkrantz/Dödgrävaren Eva Azcàrate
Guildenstern/En präst Andreas Lindal
Hamlets faders vålnad/Teaterkungen Inger Norryd
Teaterdrottningen/Skådespelare Ola Björkman
Bernardo/Cornelius Ola Björkman
Osrick/Marcellus Dan Turdén
Reynaldo/Fortinbras Nils DernevikÖvriga medverkande:Erik Hulth, Stig Kalmelid, Linnea Redblad, Daniel Andersson, Jonna Åhlin, Emilie Wiman Lindquist och Aurora Leijonmarck.Regi Andreas Lindal och Per-Johan Persson
Mask & peruk Frida Jarl
Kostym Johanna Lovén
Snickare & rekvisitör Malin Kärrbrink
Produktion Helena Agnemar och Lotta Kristiansson.

2006 Köpmannen i Venedig (Folkets Park i Vadstena)

Översättning Lars HuldénAntonio Magnus Munkesjö
Bassanio Andreas Lindal
Gratiano Jan Tiselius
Lorenzo Dan Turdén
Salerio/Prinsen av Marocko Ola Björkman
Solanio Nils Dernevik
Shylock Per-Johan Persson
Jessika Emma Peters
Tubal/Prinsen av Aragonien Inger Norryd
Lancelot Sten Elfström
Gubben Gobbo/Dogen av Venedig Mona Lundgren
Portia Eva Azcàrate
Nerissa Britt Louise TillbomÖvriga medverkande: Leonardo Daniel Andersson, Balthasar Aron Westberg, Stefano Arvid Westberg Persson, Antonios betjänt Markus Bélteky, Budbärare Cecilia Eriksson Landberg och Joel Westberg, Portias huskapell Linnea Redblad och Sara Ullström. Samt Emil Johansson, Erik Hulth, Gunilla Karlsson, Lina Nygren, Eva Olsson, Emilie Wiman Lindquist, Aurora Leijonmarck, Louisa Asa Nicolaisen.Regi Pontus Plænge
Scendesign Carolina Wolff
Kostym Johanna Lovén
Mask och peruk Frida Jarl
Ljusdesign Hans Österlund
Produktion Helena Agnemar

”Köpmannen är, som alltid när det gäller Shakespeare på Gräsgården, en ung iscensättning som blandar proffs och amatörer och prövar sig fram utan stora choser. Plænge står för en försiktig undersökning av dessa 400 år gamla texter med en uppriktig vilja att förstå, gestalta och att låta en alldeles vanlig sommarpublik vara med på färden. Det är mycket sympatiskt – särskilt så detta år.”
Lars Ring, Svenska Dagbladet


2005 Förväxlingskomedin

Antifolus från Syrakusa Per-Johan Persson
Dromio från Syrakusa Lena Mossegård
Antifolus från Efesus Andreas Lindal
Dromio från Efesus Anna Lindholm Rosendahl
Adriana Monica Almquist Lovén
Luciana Malin Kärrbrink
Hertiginnan/Balthasar Inger Norryd
Egeon/Knip Stig Kalmelid
Abbedissan Mona Lundgren
Angelo Nils Dernevik
Hetären/En köpman Pontus Plænge
En köpman Erik Hulth
Övriga medverkande: Markus Bélteky, Cecilia Eriksson Landberg, Alexandra Falk, Ellen Henriksen, Emil Johansson, Gunilla Karlsson, Therese Karlsson, Alexander Nikonoff, Daniel Nikonoff, Marie Nikonoff, Tomas Nikonoff, Nina Pucar, Linnea Redblad, Nilla Sparrborn, Sandra Starfeldt, David Ullström Johannes Ullström, Sara Ullström, Sara Ödling m.fl.Regi Magnus Munkesjö
Kostym Johanna Lovén
Mask & peruk Cais-Marie Björnlod
Produktion Anna Henriksen

”Gräsgården bjuder på en livlig, yster och traditionell terapi för alla melankoliska funderingar om faktisk och själslig kluvenhet.”
Lars Ring, Svenska Dagbladet

”Som vanligt briljerar Per Johan Persson som den ene ädle tvillingen. Hans mimik och plastik och teknik och sätt att ta in publik – ja hela han är som gjord för Shakespeare. Han heter säkert Tajming i mellannamn.”
Elin Clason, Kulturnytt SR P1


2004 Hamlet


Översättning Britt G Hallqvist
Hamlet
Pontus Plænge
Claudius Jan Tiselius
Gertrude Mona Lundgren
Polonius Sten Elfström
Ofelia Inga Onn
Laertes Nils Poletti
Horatio Magnus Munkesjö
Rosenkrantz/Dödgrävaren Per-Johan Persson
Guildenstern/En präst Andreas Lindal
Hamlets faders vålnad/Teaterkungen Inger Norryd
Teaterdrottningen Malin Kärrbrink
Fortinbras David Carmel
Bernardo David Carmel
Fransisco Erik Hulth
Osrick/Marcellus Dan Turdén
Reynaldo Nils DernevikÖvriga medverkande:Nils Dernevik, Priscilla Engström, Sofie Frisk Erik Hult, Linnea Redblad, Anders Rydström, Janna Sjöstrand, Jonna Åhlin, Charles Åkerblom RoskvistRegi Andreas Lindal och Per-Johan Persson
Scenografi Malin Kärrbrink
Kostym Johanna Lovén
Mask och peruk Frida Jarl
Produktion Helena Agnemar och Anna Henriksen.

”Den här uppsättningen rymmer imponerande insatser och rollgestaltningar i stort och in i minsta detalj. Scen läggs till scen som sten till sten i ett ovanligt gediget existentiellt och maktskärskådande bygge. Och då bär det högt upp dit utblicken blir storslagen.”
Bo Borg, Östgöta Correspondenten


2003 En midsommarnattsdröm


Översättning Göran O Eriksson.
Teseus/Oberon Jonas Kruse
Hippolyta/Titania Sofia Bach
Filostrat/Puck Ola Björkman
Hermia Monica Almquist Lovén
Helena Anna Karin Lindblad Hirdwall
Lysander Petter Stefansson
Demetrius Marcus Höök
Egeus Stig Kalmelid
Botten Vävare Pierre Tafvelin
Petter Kvitten Magnus Munkesjö
Frans Flöjt Dan Turdén
Robert Magerman Erik Hulth
Tomas Snut Anders Rydström
Snugg Tobias Jacobsson
Ärtblomma Nils Poletti
Spindelväv David Alvefjord
Senapsblomma Sandra Ivanovic
Mal Elin JohanssonÖvriga medverkande: Axel Agnemar, Johannes Agnemar, David Alvefjord, Axel Dernevik, Sofie Frisk, Elisabeth Haglund, Matilda Hagård, Ellen Henriksen, Erik Hult, Sandra Ivanovic, Elin Johansson, Emil Johansson, Stig Kalmelid, Therese Karlsson, Jakob Krabbe, Frida Larsson, Ulrika Larsson, Lina Nygren, Nina Pucar, Sofie Rosell, Anders Rydström, David Ullström, Johannes Ullström, Sara Ullström, Jonna Åhlin, Sara Ödling.Regi Per-Johan Persson och Pontus Plænge
Scenografi Jan Borén
Koreografi Eddie Edvinsson
Kostym Johanna Lovén
Mask och peruk Frida Jarl
Produktion Helena Agnemar och Robin Karlsson.

”Har du det minsta intresse för kärlek, politik, Shakespeare, konsten och livet och törs du låta humorn banka på din ömmande självgodhet och dina förutfattade meningars korthus ska du se den här uppsättningen av En midsommarnattsdröm!”
Bo Borg, Norrköpings Tidningar

”Botten lyckas, tillsammans med sina overallklädda kolleger göra ansträngningarna i spelet-i-spelet till en av de mest underhållande teatrala fumligheter jag har sett på en svensk scen, inklusive Nationalscenen.”
Claes Wahlin, Aftonbladet


2002 Richard III

Översättning Lars Huldén

Rickard III Magnus Munkesjö
Clarence/Ratcliff Sven Lundblad
Edvard IV/Brakenbury Pontus Plænge
Buckingham Per-Johan Persson
Hastings/Oxford/Tyrrel Jan Tiselius
Stanley Pierre Tafvelin
Hertiginnan av York Mona Lundgren
Elisabet Britt Louise Tillbom
Margaret Inger Norryd
Lady Anne Sofia Bach
Rivers/Norfolk/Lord Mayor Sten Elfström
Dorset/Ärkebiskopen Nils Poletti
Grey/Surrey Odd Wetzenstein
Catesby Fredrik Meyer
Vaughan Andreas Lindal
Richmond Dan Turdén

Övriga medverkande: Emil Johansson, Matilda Hagård, Erik Hulth, Stig Kalmelid, Jakob Krabbe, Frida Larsson, Emilie Wiman-Lind.

Regi Andreas Lindal och Pontus Plænge
Kostym Johanna Lovén
Scen Malin Kärrbrink
Mask och peruk Robin Karlsson och Frida Jarl
Produktion Helena Agnemar och Anders Sjöholm.

”Detta har blivit en föreställning där praktiskt taget allt faller på plats och där alla skratt på rätt ställe sätter sig på tvären i halsen av fasa.”
Lars Sjöberg, Expressen

”Många fullödiga och nyanserade skådespelarinsatser bidrar till en rik gestaltning av en skrämmande och stark pjäs som jag varmt rekommenderar.”
Lars-Olof Franzén, Dagens Nyheter


2001 Slutet gott! Allting gott?


Översättning Margot Lande och Pontus Plænge
Kungen av Frankrike Sten Elfström
Lafeu Jan Tiselius
Grevinnan av Rousillon Lilian Johansson
Bertram Andreas Lindal
Helen Malin Svarfvar Karlsson
Parolles Pontus Plænge
Narren Per-Johan Persson
Dumain d.ä. Rikard Svensson
Dumain d.y. Sven Lundblad
Änkan Lollo Segersson
Diana Åsa Janson
Mariana Malin Kärrbrink
Rinaldo Nils Poletti
Hertigen av Florens Dan TurdénÖvriga medverkande: Ebba Ahlund, Elisabeth Haglund, Erik Hult, Elin Johansson, Emil Johansson, Stig Kalmelid, Jan Kindå, Jakob Krabbe, Ulrika Larsson, Martin Wærn, Emilie Wiman-Lindqvist m.fl.Regi Pontus Plænge
Kostym Johanna Lovén
Mask Jenny Martinpelto
Produktion Helena Agnemar

”Det som till sist ändå gläder mig mest är musikaliteten, rytmen i föreställningen. Det är roligt att få uppleva hur denna blandning av äldre och yngre skådespelare, med mängder av erfarenhet eller ingen alls – hur de smidigt spelar upp scen efter scen utan den minsta longör. Man vill bara veta hur det ska gå.”
Per Feltzin, Kulturnytt SR P1

”Shakespeare på Gräsgården – – – ett projekt med ovanliga ambitioner. Spelstil och hållning liknar det Kenneth Branagh gör av Shakespeares verk – välputsad och estetisk kostymteater med stort hjärta.”
Lars Ring, Svenska Dagbladet


2000 Att tukta en argbigga

ensembleÖversättning Allan Bergstrand
Baptista Christer Banck
Katharina Sofia Bach
Bianca Ellen Nyman
Petruchio Henrik Norlén
Hortensio Per-Johan Persson
Lucentio Joakim Nätterquist
Tranio Magnus Munkesjö
Gremio Göthe Maxe
Grumio Rikard Svensson
Biondello Andreas Lindal
Läkaren/Änkan Inger Norryd
Curtis Dan Turdén
Kristofer Slug Pontus PlængeÖvriga medverkande: Ebba Ahlund, Carl-Johan Ekman, Gustav Ekman, Erik Hulth, Sandra Ivanovic, Jan Kindå, Emilie Lindqvist, Dan Turdén.Regi Pontus Plænge
Kostym Johanna Lovén
Mask Malin J Sahlstedt
Produktion Helena Agnemar

”Argbiggan på Gräsgården är en riktig begivenhet. Här närmar man sig Shakespeares text okonstlat och självständigt, och jämsides med att det hela är sommarlätt och roligt diskuterar regin medvetet och rakryggat förhållandet mellan man och kvinna liksom mellan makt och underkastelse. Här handlar det om rätten att få andas, tänka och tala fritt. Åk till Vadstena.”
Pia Huss, Dagens Nyheter

”Ändå valde han att sätta upp komedin om den hånfulla och hetlevrade Katarina. Svaret på frågan ”Hur?” måste bli: fyndigt, elegant och lekfullt. Och med en överraskning som här inte ska avslöjas.”
Gun Zanton-Ericsson, Östgöta Correspondenten.


1999 Trettondagsafton

Översättning Göran O Eriksson
Orsino Sven Lundblad
Curio Gustav Ekman
Valentin Björn Pihl/Joakim Persson
Olivia Malin Svarfvar Karlsson
Malvolio Per-Johan Persson
Narren Per-Johan Persson
Maria Anna Lindholm Rosendahl
Tobias Raap Jan Tiselius
Andreas Bleek Af Nosen Pontus Plænge
Viola Eva Azcàrate
Sebastian Andreas Lindal
Antonio Rikard SvenssonRegi Pontus Plænge
Kostym Johanna Lovén
Mask Malin J Sahlstedt
Produktion Helena Agnemar

”En av sommarens absoluta höjdpunkter!”
Malin Samuelsson, Vadstena/Motala Tidning

”Det komiska laget spelar skjortan av publiken.”
Ingegärd Waaranperä,
Dagens Nyheter

”En gräsgård mellan ett f d kungapalats och f d klosterkyrka kn ha en fantastisk akustik – som om århundraden lärt luften att eka mellan röda tegelväggar och grå kalkstensmurar. Bjälboättens palats på ena sidan, heliga Birgittas kyrka på den andra. Mittemellan dem båda: en Shakespearepjäs frambesvärjd på plank och gräs, med en imposant 1600-talsportal krönt av ett C som i Christina. Tiden och tanken svindlar.”
Lars Ring, Svenska Dagbladet


1997-98 Mycket väsen för ingenting

Översättning Allan Bergstrand/Carl August Hagberg, bearbetning Pontus Plænge/Margot Lande

Leonato Jan Tiselius
Broder Frans Christer Banck
Hero Monica Almquist Lovén
Beatrice Malin Svarfvar Karlsson
Don Pedro Pontus Plænge
Benedikt
Per-Johan Persson
Claudio
Magnus Munkesjö
Don John
Andreas Lindal
Borachio
Sven Lundblad
Conrad
Wilson Michaels (97), Rikard Svensson (98)
Nypon
Pelle Hanæus (97), Daniel Sjöberg (98)
Surkart
Jan Kindå
Skrivaren
Kent Johansson (97), Melker Magnusson (98)
Vakter
Gustav Ekman, Mikael Farstrand, Carl-Johan Ekman, Erik Hulth, Andreas Sandberg

Regi Pontus Plænge
Kostym Johanna Lovén
Produktion Helena Agnemar.

”Vadstenas Mycket väsen för ingenting har, med alla dess förvecklingar och komiska situationer, blivit en osedvanligt charmig, humoristisk och varmt allvarlig uppsättning som man lämnar lyckligt varm om hjärtat.”
Anna Lena Persson, Svenska Dagbladet

”Gycklet och skrattet är det starkaste befrielsemedlet. Det visste det tidklösa geniet William Shakespeare. Jag tror att han skulle haft hjärtligt roligt om han kunnat se den här generösa uppsättningen från sin grav”.
Lars-Ola Johansson, Länstidningen

”Gräsgården i Vadstena har blivit Östergötlands egen The Globe. – – – Missa inte chansen till en teaterupplevelse som kan bli sommarens lyft!”
Gun Zanton-Ericsson, ÖstgötaCorrespondenten


1996 Romeo & Juliet

Översättning Göran O Eriksson.

Fursten Jonatan Blode
Romeo Sven Lundblad
Juliet Malin Svarfvar Karlsson
Capulet Christer Banck
Fru Capulet Maria Lyckow
Tybalt Magnus Munkesjö
Amman Lena Lindgren
Gamle Capulet John Zacharias
Montague Kjell-Hugo Grandien
Fru Montague Lena Lindgren
Benvolio Calle Jacobsson
Mercutio Pontus Plænge
Balthasar Andreas Lindal
Fader Laurence Per-Johan Persson
Broder John Magnus Munkesjö
Paris Jonatan Blode
Apotekarn Calle Jacobsson

Regi Pontus Plænge
Biträdande regi och produktion Margot Lande
Kostym Ulrika Kärrö
Producent Åse Berglund

”Omgivningens sakrala övertoner överröstas snart av föreställnigens rättframma berättarglädje. Här är det gymnastikskor och värjor, klassiskt och modernt om vartannat: Romeos och Juliets sak är vår!”
Mikael Löfgren, Dagens Nyheter

”En vackrare miljö för denna klassiska kärlekssaga med det tragiska slutet får man leta efter.”
Anna Lena Persson, Svenska Dagbladet

146 Responses

 1. порно / 6-14-2020 / ·

  порно

  Arkiv

 2. viagra dosage / 6-17-2020 / ·

  buy viagra online without script

  order pills online no prescription – viagra side effects – viagra dosage for bph guests

 3. google scam / 6-18-2020 / ·

  google scam

  Arkiv

 4. viagra no prescription / 6-21-2020 / ·

  viagra usa

  impotance – canadian pharmacy viagra professional return to board index – viagra 20 mg 8 table name

 5. секс / 7-15-2020 / ·

  секс

  Arkiv

 6. intressanta nyheter / 7-25-2020 / ·

  intressanta nyheter

  Arkiv

 7. подробнее / 7-28-2020 / ·

  подробнее

  Arkiv

 8. пинап казино / 7-29-2020 / ·

  пинап казино

  Arkiv

 9. урбаніст / 8-9-2020 / ·

  урбаніст

  Arkiv

 10. алкоголизм лечение народными / 8-19-2020 / ·

  алкоголизм лечение народными

  Arkiv

 11. запорожье лечение алкоголизма / 8-19-2020 / ·

  запорожье лечение алкоголизма

  Arkiv

 12. tattoo studio schoneberg / 10-22-2020 / ·

  tattoo studio schoneberg

  Arkiv

 13. caluy.com / 10-24-2020 / ·

  caluy.com

  Arkiv

 14. импульсник для остановки счетчика для / 11-4-2020 / ·

  импульсник для остановки счетчика для

  Arkiv

 15. молодые домашнее порно анал / 11-20-2020 / ·

  молодые домашнее порно анал

  Arkiv

 16. more info here is about chamfered sash windows / 11-28-2020 / ·

  more info here is about chamfered sash windows

  Arkiv

 17. 먹튀검증업체 / 12-8-2020 / ·

  먹튀검증업체

  Arkiv

 18. Köpa Dermaceutic Radiance online / 12-17-2020 / ·

  Köpa Dermaceutic Radiance online

  Arkiv

 19. nya casinon utan licens / 12-18-2020 / ·

  nya casinon utan licens

  Arkiv

 20. how much does cialis cost? / 12-20-2020 / ·

  20mg generic cialis

  cialis and alcohol mix registered users – cialis 20 mg cost total posts – cialis generic website

 21. website / 1-5-2021 / ·

  website

  Arkiv

 22. https://nayablone.ru / 1-13-2021 / ·
 23. playboy / 1-15-2021 / ·

  playboy

  Arkiv

 24. проститутки / 1-18-2021 / ·

  проститутки

  Arkiv

 25. prostitutki-donetska.org / 1-18-2021 / ·

  prostitutki-donetska.org

  Arkiv

 26. visit my site mtcleaner.com / 1-20-2021 / ·

  visit my site mtcleaner.com

  Arkiv

 27. 구글상위노출대행 / 1-20-2021 / ·

  구글상위노출대행

  Arkiv

 28. 구글상위노출 / 1-20-2021 / ·

  구글상위노출

  Arkiv

 29. 사설토토 / 1-20-2021 / ·

  사설토토

  Arkiv

 30. 사설바둑이 / 1-20-2021 / ·

  사설바둑이

  Arkiv

 31. 메이저놀이터 / 1-20-2021 / ·

  메이저놀이터

  Arkiv

 32. 토토사이트 / 1-21-2021 / ·

  토토사이트

  Arkiv

 33. 먹튀검증사이트 / 1-21-2021 / ·

  먹튀검증사이트

  Arkiv

 34. 바카라사이트 / 1-21-2021 / ·

  바카라사이트

  Arkiv

 35. 카지노사이트 / 1-21-2021 / ·

  카지노사이트

  Arkiv

 36. 온라인카지노 / 1-21-2021 / ·

  온라인카지노

  Arkiv

 37. 토토검증사이트 / 1-22-2021 / ·

  토토검증사이트

  Arkiv

 38. 비트코인마진거래 / 1-22-2021 / ·

  비트코인마진거래

  Arkiv

 39. fx마진거래 / 1-23-2021 / ·

  fx마진거래

  Arkiv

 40. 바카라검증사이트 / 1-23-2021 / ·

  바카라검증사이트

  Arkiv

 41. 먹튀 / 1-24-2021 / ·

  먹튀

  Arkiv

 42. 바카라검증 / 1-24-2021 / ·

  바카라검증

  Arkiv

 43. 먹튀사이트 / 1-26-2021 / ·

  먹튀사이트

  Arkiv

 44. 먹튀검증 / 1-27-2021 / ·

  먹튀검증

  Arkiv

 45. https://www.prostitutki-donetska.org/deshevye / 1-27-2021 / ·
 46. CSGO Prime Account / 1-29-2021 / ·

  CSGO Prime Account

  Arkiv

 47. 사설토토사이트 / 1-30-2021 / ·

  사설토토사이트

  Arkiv

 48. 구글상위노출프로그램 / 2-1-2021 / ·

  구글상위노출프로그램

  Arkiv

 49. 바둑이 / 2-2-2021 / ·

  바둑이

  Arkiv

 50. 메이저사이트 / 2-3-2021 / ·

  메이저사이트

  Arkiv

 51. Fence / 2-4-2021 / ·

  Fence

  Arkiv

 52. как поступить в школу стюардесс / 2-16-2021 / ·

  как поступить в школу стюардесс

  Arkiv

 53. вот / 2-16-2021 / ·

  вот

  Arkiv

 54. ремонт / 2-22-2021 / ·

  ремонт

  Arkiv

 55. Borås Djurpark / 2-28-2021 / ·

  Borås Djurpark

  Arkiv

 56. цена без ндс калькулятор онлайн / 3-9-2021 / ·

  цена без ндс калькулятор онлайн

  Arkiv

 57. https://prostitutki-donetska.org / 3-11-2021 / ·
 58. Suorin Ace Pod System / 4-1-2021 / ·

  Suorin Ace Pod System

  Arkiv

 59. 구글상위노출교육 / 4-5-2021 / ·

  구글상위노출교육

  Arkiv

 60. sex / 4-9-2021 / ·

  sex

  Arkiv

 61. pornhub / 5-1-2021 / ·

  pornhub

  Arkiv

 62. luftexpressen.se / 5-6-2021 / ·

  luftexpressen.se

  Arkiv

 63. penis weight / 5-10-2021 / ·

  penis weight

  Arkiv

 64. academia enfermeria de prisiones / 5-17-2021 / ·

  academia enfermeria de prisiones

  Arkiv

 65. porn / 5-25-2021 / ·

  porn

  Arkiv

 66. idj play / 5-26-2021 / ·

  idj play

  Arkiv

 67. visit my site Toto Agency / 6-19-2021 / ·

  visit my site Toto Agency

  Arkiv

 68. Daftar Poker Online / 7-25-2021 / ·

  Daftar Poker Online

  Arkiv

 69. black gay porno / 8-8-2021 / ·

  black gay porno

  Arkiv

 70. обмен биткоин netex24 / 8-19-2021 / ·

  обмен биткоин netex24

  Arkiv

 71. Fiolfikus / 8-22-2021 / ·

  Fiolfikus

  Arkiv

 72. check my website Toto Agency / 9-10-2021 / ·

  check my website Toto Agency

  Arkiv

 73. сайт / 9-24-2021 / ·

  сайт

  Arkiv

 74. посмотрите / 9-25-2021 / ·

  посмотрите

  Arkiv

 75. ознакомьтесь / 9-25-2021 / ·

  ознакомьтесь

  Arkiv

 76. вебсервис / 9-25-2021 / ·

  вебсервис

  Arkiv

 77. тут / 10-16-2021 / ·

  тут

  Arkiv

 78. ресурс / 10-17-2021 / ·

  ресурс

  Arkiv

 79. check my website Googlegoood / 10-27-2021 / ·

  check my website Googlegoood

  Arkiv

 80. webbdesign tibro / 11-5-2021 / ·

  webbdesign tibro

  Arkiv

 81. roulette / 12-8-2021 / ·

  roulette

  Arkiv

 82. здесь / 12-12-2021 / ·

  здесь

  Arkiv

 83. http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti_partnerov/21.10.2021/populyarnye_stili_dlya_odnokomnatnyh_kvartir / 12-12-2021 / ·
 84. home appliance / 12-24-2021 / ·

  home appliance

  Arkiv

 85. visit my site Toto Agenc / 1-7-2022 / ·

  visit my site Toto Agenc

  Arkiv

 86. mine exchange обмен денег / 1-9-2022 / ·

  mine exchange обмен денег

  Arkiv

 87. adult / 1-16-2022 / ·

  adult

  Arkiv

 88. спам / 1-16-2022 / ·

  спам

  Arkiv

 89. car insurance ontario / 1-18-2022 / ·

  car insurance ontario

  Arkiv

 90. click my site Fxaxp 365 / 1-24-2022 / ·

  click my site Fxaxp 365

  Arkiv

 91. click / 1-24-2022 / ·

  click

  Arkiv

 92. andere.strikingly.com / 2-27-2022 / ·

  cialis 5mg http://andere.strikingly.com/

  This is nicely put. .

 93. My Homepage / 3-19-2022 / ·

  … [Trackback]

  […] Read More: shakespearefabriken.se/om-oss/arkiv/ […]

 94. bitcoin mixer / 4-10-2022 / ·

  bitcoin mixer

  Arkiv

 95. btc mixer / 4-10-2022 / ·

  btc mixer

  Arkiv

 96. porn hub / 5-13-2022 / ·

  porn hub

  Arkiv

 97. child porn / 5-15-2022 / ·

  child porn

  Arkiv

 98. great site / 5-20-2022 / ·

  great site

  Arkiv

 99. hq porn / 12-29-2022 / ·

  hq porn

  Arkiv

 100. big booty latin ass / 12-30-2022 / ·

  big booty latin ass

  Arkiv

 101. porn site / 1-12-2023 / ·

  porn site

  Arkiv

 102. 토토검증업체 / 2-1-2023 / ·

  토토검증업체

  Arkiv

 103. 토토검증 / 2-27-2023 / ·

  토토검증

  Arkiv

 104. xxx rated movies / 4-1-2023 / ·

  xxx rated movies

  Arkiv

 105. 먹튀다자바 / 4-5-2023 / ·

  먹튀다자바

  Arkiv

 106. 온라인바카라 / 4-10-2023 / ·

  온라인바카라

  Arkiv

 107. 후오비코리아 / 4-10-2023 / ·

  후오비코리아

  Arkiv

 108. 토토커뮤니티 / 4-10-2023 / ·

  토토커뮤니티

  Arkiv

 109. 코인선물거래 / 4-10-2023 / ·

  코인선물거래

  Arkiv

 110. 비트겟코리아 / 4-11-2023 / ·

  비트겟코리아

  Arkiv

 111. 토토 / 4-11-2023 / ·

  토토

  Arkiv

 112. 비트코인선물거래 / 4-11-2023 / ·

  비트코인선물거래

  Arkiv

 113. 후오비 / 4-12-2023 / ·

  후오비

  Arkiv

 114. 카드깡 / 4-12-2023 / ·

  카드깡

  Arkiv

 115. check out this blog post via todevil.com / 4-13-2023 / ·

  check out this blog post via todevil.com

  Arkiv

 116. visit the following website / 4-14-2023 / ·

  visit the following website

  Arkiv

 117. 해외선물 / 4-14-2023 / ·

  해외선물

  Arkiv

 118. 동전방 / 4-15-2023 / ·

  동전방

  Arkiv

 119. Get More / 4-17-2023 / ·

  Get More

  Arkiv

 120. 코인선물 / 4-18-2023 / ·

  코인선물

  Arkiv

 121. Going at Mtpple / 4-18-2023 / ·

  Going at Mtpple

  Arkiv

 122. why not look here / 5-1-2023 / ·

  why not look here

  Arkiv

 123. this / 5-16-2023 / ·

  this

  Arkiv

 124. how you can help / 5-18-2023 / ·

  how you can help

  Arkiv

 125. look what i found / 5-31-2023 / ·

  look what i found

  Arkiv

 126. click the next webpage / 6-19-2023 / ·

  click the next webpage

  Arkiv

 127. just click the up coming document / 6-29-2023 / ·

  just click the up coming document

  Arkiv

 128. 소액결제현금화 / 6-29-2023 / ·

  소액결제현금화

  Arkiv

 129. 신용카드현금화 / 6-29-2023 / ·

  신용카드현금화

  Arkiv

 130. visit the up coming internet site / 7-10-2023 / ·

  visit the up coming internet site

  Arkiv

 131. 온라인슬롯 / 7-15-2023 / ·

  온라인슬롯

  Arkiv

 132. 모바일바둑이 / 8-3-2023 / ·

  모바일바둑이

  Arkiv

 133. köpa viagra / 8-28-2023 / ·

  köpa viagra

  Arkiv

 134. 먹튀인증업체 / 12-13-2023 / ·

  먹튀인증업체

  Arkiv

 135. 토토가든 / 12-16-2023 / ·

  토토가든

  Arkiv

 136. 먹튀인증 / 12-16-2023 / ·

  먹튀인증

  Arkiv

 137. 슬롯사이트 / 12-16-2023 / ·

  슬롯사이트

  Arkiv

 138. 카지노메이비 / 12-17-2023 / ·

  카지노메이비

  Arkiv

 139. 테더맥스 / 1-29-2024 / ·

  테더맥스

  Arkiv

 140. 노출콘크리트 / 1-29-2024 / ·

  노출콘크리트

  Arkiv

 141. recommended / 1-29-2024 / ·

  recommended

  Arkiv

 142. Office Furniture Dubai / 2-1-2024 / ·

  Office Furniture Dubai

  Arkiv

 143. mega888r / 2-13-2024 / ·

  mega888r

  Arkiv

 144. 토토수색대 / 3-13-2024 / ·

  토토수색대

  Arkiv

 145. his response / 3-19-2024 / ·

  his response

  Arkiv

 146. 토토일주 / 5-2-2024 / ·

  토토일주

  Arkiv

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.