Amatör

Vår teater är inhyst i en f.d. foderfabrik ca 3 km söder om Vadstena. Tidigare spelade vi, Shakespeare på Gräsgården, på en utescen mitt inne i stan, och det har vi gjort sedan 1996. Men sedan sommaren 2019 har vi ett eget hem mitt ute på slätten. Där inhyser vi förutom stor scen, foajé, loger med mera även verkstad, ateljé och förråd. Vi har gott om ytor och vackra omgivningar för att repetera, spela och uppleva Sverige och Shakespeare på sommaren.
Under arbetets gång repar vi text i dikeskanten, kör improvisationsövningar, ett och annat studiebesök inom kulturens Vadstena. Tillsammans med våra professionella kostymörer kommer får våra amatörskådespelare prova ut specialsydd kostym. Vi kanske till och med snickrar lite scen och skapar minnen för livet tillsammans. Vill du vara med?
Våren 2022: Regelbundna repetitioner, månadsvis helger i Vadstena.
Juni 2022: Två-tre träffar på Shakespearefabriken
Slutet juni-början juli: Intensifieras repetitionerna
2 juli Premiär