Stina Ekblad

Stina Ekblad

Stina är skådespelare på Dramaten och gästprofessor på STDH (Stockholms Dramatiska Högskola) och har undervisat där i nästan 20 år. Stina har spelat mycket Shakespeare och var med om de legendariska uppsättningarna på Stockholms stadsteater på 1980-talet då Göran O. Eriksson nyöversatte flera pjäser.