Rebecca Holmlund – Margaretha /Surkart

Rebecca Holmlund – Margaretha /Surkart

Utbildad på Bona Folkhögskolas teaterlinje 2017-2018 därefter Calles Flygare Teaterskola 2018-2020. Rebecca har sedan dess arbetat på Ung Scen/öst som bland annat regiassistent och vikarierande produktionsassistent. Under 2020–2021 höll Rebecca även i barn- och ungdomsgrupper på Globenteatern i Linköping.