Rebecca Gorwat – Hero

Rebecca Gorwat – Hero

Har avslutat sitt första år på programmet för mimskådespeleri vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon har tidigare också studerat skådespeleri vid Calle Flygare Teaterskola. Utöver studentproduktioner har hon medverkat i Teater Norras Äga Rum 2017. Hon har också varit aktiv i ”Verket – en teatertrupp”, en grupp med främst nyanlända ungdomar som arbetar med utgångspunkt i den fysiska teatern, och har medverkat i uppsättningar som Mardrömmar 2018, Vi som drömmer 2019 och Jag är här nu 2020.