Per- Johan Persson

Per- Johan Persson

Utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm 1995–1999. Har varit anställd vid ett flertal av landets olika teatrar, bland annat Teater Västernorrland, Dalateatern, Ung Scen Öst, Dramaten och Östgötateatern. Under våren hade Per-Johan stor framgång som Ernst i Lars Noréns Kaos är granne med Gud på Östgötateatern. Per-Johan tillhör det konstnärliga rådet i Shakespeare på räsgården/Shakespearefabriken och har medverkat sedan starten. Per-Johan är också anställd vid Teateralliansen.