Per- Johan Persson – Leonato

Per- Johan Persson – Leonato

Per-Johan är utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm 1995 – 1999. Har varit anställd vid ett flertal av landets olika teatrar, bland annat Teater Västernorrland, Dalateatern, Ung Scen Öst, Dramaten och Östgötateatern. Per-Johan tillhör det konstnärliga rådet i Shakespeare på Gräsgården/Shakespearefabriken och har medverkat sedan starten. Per-Johan är också anställd vid Teateralliansen.