Nina Dahn

Nina Dahn

Utbildad vid Högskolan för scen och musik i Göteborg 2017–2020. Under sin utbildning gjorde hon praktik i Puntila och hans dräng Matti på Göteborgs stadsteater. Hon har sedan sin examen varit anställd på Dramaten och setts i bland annat Liv Strömqvist tänker på sig själv, I väntan på att gå och Brott och straff. Nina mottog nyligen Albert Engströms ungdomspris 2023. I höst är Nina aktuell i Alltid vara vi på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm