Kent Hägglund

Kent Hägglund

”Shakespeare på Gräsgården 20 år, Shakespeare i Sverige 200 år!” -Hur har Shakespeare tolkats genom århundradena?
Kent Hägglund är filosofie doktor vid Stockholms universitet och har skrivit i många teatertidskrifter, även i Shakespearesällskapets tidskrift där han också ingår i redaktionen. Han är även återkommande skribent i Shakespeare på Gräsgårdens program till föreställningarna.