Karin Helander

Karin Helander

Karin Helander är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och recensent på Svenska Dagbladet. Hon har bland annat skrivit boken: ”Barndramatik och Barndomsdiskurser".

”Filippa – Shakespeare på Gräsgårdens första pjäs för barn.”
Ett samtal mellan pjäsens dramatiker, Cristina Gottfridsson och Karin Helander.