Johanna Hovergren

Johanna Hovergren

Utbildad skådespelare på Calle Flygare teaterskola 2013-2015, samt studerat Acting for film på MetFilm School, London 2016. Har tidigare medverkat i ”Apkungen”, ”Den magiska fjädern” och ”Lilla Röd” på Tyst Teater Riksteatern samt ”Kliniken” på Kompani1. Även medverkat och skrivit manus till ”Vi kodar Coda” för Coda Projektet- Stockholms Dövas Förening.