Åsa Norman

Åsa Norman

Utbildad vid HDK Steneby, 2006-2009 och Konstfack 2009-2011. Verksam som kostymör och scenograf för TV, film och teater. Arbetar även som textilkonstnär ofta tillsammans med den feministiska konst och konsthantverksgruppen, Den nya kvinnogruppen - DNK. 2015.