Andreas Forner Lindal

Andreas Forner Lindal

Andreas har varit med i Shakespeare på Gräsgården sedan starten 1996, både som skådespelare och regissör. Numera är han verksam som retorikrådgivare och lärare inom kommunikation och ledarskap. I år medverkar han som praktisk allt-i-allo.