Hjälp oss hitta boende i Vadstena åt våra skådespelare sommaren 2023!

Hjälp oss hitta boende i Vadstena åt våra skådespelare sommaren 2023!

Hej alla Shakespearevänner!

Nu närmar det sig jul och avslutet på 2022. Men här på fabriken pågår planeringen för fullt inför sommaren 2023 och uppsättningen av Argbiggan i regi av Ronny Danielsson som vi ser mycket fram emot!

Vi är ute i väldigt god tid nu, men de senaste åren har det blivit svårare och svårare för våra skådespelare att hitta boende i Vadstena över sommaren, därför provar vi nu att vara ute i ännu godare tid och hoppas kunna hitta boende till alla som ska medverka i Argbiggan.

De kommer bo här under perioden 23 maj – 6 augusti 2023. De vi söker är lägenhet, hus, gårdshus i Vadstena med omnejd med cykelavstånd till Shakespearefabriken (Ullevi 101, Vadstena).

Kontakta oss på info@shakespearefabriken.se om du har något boende.